دانلود آهنگ گیلکی

دانلود اهنگ گیلکی امیرحسین نوشالی بگردم بگردم تی گوله رویه بگردم تی مویه بگردم

بگردم بگردم

تی گوله رویه بگردم

تی مویه بگردم

تی دوته چشمه سیایه

ابرویه بگردم

تو چقد بلایی

خیلی خوش ادایی

تی ایته غمزه ر من

فدا کونم می جانه

تی نازه من هرچی ببه هینم یار

غش کونمه تی واستی

تی پا زیر نم جانه اگر بخاستی

تی جانه قوربان

سروه نازی

آ هویه می دشتی تو

دختره می رشتی تو

ییدانه تی ماچی امرا

ایسمه راضی

تی غم خوارم تی مره یارم

تو مره هرچی بیگی برم تی فرمانه

تی دیل دارم تی هوا دارم

تی او دستانه مییان

بنه می دستانه

ترجمه آهنگ بگردم بگردم تی گوله رویه بگردم تی مویه بگردم

گل رویت را بگردم من

موی تورا بگردم من

دوتا چشم سیاه تورا

ابرویت را بگردم من

تو چقدر بلا هستی

خیلی خوش ادا هستی

برای یک غمزه ی تو

فدا می کنم جانم را

ناز تورا به هر بها یی باشد خریدارهستم ای یار

برای تو دل من غش می رود

اگر جان بخواهی جانم را

زیر پایت می گذارم

ای جانت را قربان بروم

سرو ناز هستی

آهوی دشت من هستی

دختر شهر من رشت هستی

با یک غمزه ی تو می شوم راضی

غم خوار تو هستم

با تو یار هستم

تو هرچه بمن بگویی

من فرمان تورا می برم

دلدار تو هستم

هوادار تو هستم

میان دست های خودت

بگذار دست های مرا

دانلود اهنگ گیلکی ابراهیم اصغرپور آها آها نأ نأ بازی نۊکۊن می أمرأ

تره گؤمه راغ مئن غمزه نۊکۊن کۊچه سر

مأ دینی مچه کۊنی لۊچه زنی لۊچه سر

تره گؤمه انقدر وأسین دیسین نۊکۊن تأ

فؤری تی کپچ‌ه خؤرأ ایگال‌ده شی بی خبر

آها آها نأ نأ

بازی نۊکۊن می أمرأ

وسته ده بی وفایی

عاشق‌ه کۊشتن نشأ

تأ حألی کأن منئم مۊ می عشقی می جؤنی

خۊدا فقد تأ هدأ قشنگی جۊوؤنی

پئیز بۊشؤ بهار بمأ تأ حألی کأن منئم مۊ

آشتالۊ دار تی تی بزأ تأ حألی کأن منئم مۊ

دریا کنار می أمره تۊ قؤل ؤ قرار بنأ بی

می دیل تی عشق‌ه دیل فدأ تأ حألی کأن منئم مۊ

آها آها نأ نأ

بازی نۊکۊن می أمرأ

وسته ده بی وفایی

عاشق‌ه کۊشتن نشأ

تأ حألی کأن منئم مۊ می عشقی می جؤنی

خۊدا فقد تأ هدأ قشنگی جۊوؤنی

تره بؤتم می دیل أمرأ ننی سر به سر

عشق ؤ عاشقی گب‌ه فؤری نۊکۊن گب به سر

تره گؤمه تی دیل تۊشکه‌أ وأکۊن بمردم

تۊشکه‌أ وأنکۊنی گه هیچ تۊشکه زنی تۊشکه سر

آها آها نأ نأ

بازی نۊکۊن می أمرأ

وسته ده بی وفایی

عاشق‌ه کۊشتن نشأ

تأ حألی کأن منئم مۊ می عشقی می جؤنی

خۊدا فقد تأ هدأ قشنگی جۊوؤنی

دانلود آهنگ گیلکی دانیال جوان آی لیلی جان لیلی می جان جانان لیلی لیلی ترا من خوش دارم

سرکوه بولند من نی زنم نی

می چومان به رایه تا بایه کری

همگی ور مرا رسوا بو کوده

همه کس گد عجب شیدایه اری

آی لیلی جان لیلی

می جان جانان لیلی

لیلی ترا من خوش دارم

از دیل و از جان لیلی

تو بالای تلار من در زمینم

تو نارنج پوست کنی من دیل غمینم

تی امرا جوخوس بازی چی خوشه خوش

ایلاهی کری تی داغا نیدینم

اگر می یار ایسی راهانا بیا

اگر راهان نوبو باغانا بیا

اگر دینی کی دوشمن در کمینه

سفید ماهی بو بو روخانا بیا

آی لیلی جان لیلی

می جان جانان لیلی

لیلی ترا من خوش دارم

از دیل و از جان لیلی

ترجمه آهنگ آی لیلی جان لیلی جان جانان من لیلی

آی لیلی

بر سر کوهی بلند نی می‌نوازم

چشم به راه آن دختر تا بیاید

آنکه مرا رسوای عالم کرده

همه گویند عجب شیدایی‌ست این پسر

آی لیلی جان لیلی

جان جانان من لیلی

لیلی تو را من خوش دارم

از دل و از جان لیلی

تو بالای (بالکن) خانه و من روی زمینم

تو نارنج پوست می‌کنی و من دل‌غمینم

با تو قایم باشک بازی چه دلنشین است

خدارا که من داغت را نبینم

آی لیلی جان لیلی

جان جانان لیلی

لیلی تو را من خوش دارم

از دل و از جان لیلی

اگر یار من هستی از راه‌ها خودت را برسان

اگر از راه‌ها نشد از باغ‌ها بیا

اگر دیدی که دشمن در کمین است

ماهی‌سفید شو از رودخانه بیا

آی لیلی جان لیلی

جان جانان لیلی

لیلی تو را من خوش دارم

از دل و از جان لیلی

دانلود آهنگ گیلکی امیرحسین نوشالی خدا دانه تی واستی بوسوختم راستی راستی

خدا دانه تی واستی

بوسوختم راستی راستی

فقط تی عشق امرا

می زندگی بساختم

تی چشم پروانه ره

تی مویان شانه ره

تی عشق افسانه ره

می دونیای بباختم

کاش تره زودتر دیهیم

تی دیم جه گول چیهیم

اما چی بوستی

کاش کی بوستی

می خاطرم تو خواستی

تو دانی کی من پایم

عاشق آ رویایم

فقط تره دوس دارم

فقط تی خاطرخوایم

ترجمه آهنگ خدا دانه تی واستی خدا دانه تی واستی

خدا می داند به خاطر تو

سوختم به راستی

فقط با عشق تو

زندگی خودم را ساختم

برای چشمانت پروانه وار

برای موهایت شانه وار

دنیای خود را باختم

کاش تو را زودتر می دیدم

از باغ دلت گل می چیدم

اما چه می شد

ای کاش می شد

تو هم خاطر خواه من بودی

تو می دانی که من همراه تو هستم

عاشق رویای با تو بودنم

فقط تو را دوست دارم

فقط خاطر خواه تو هستم

دانلود آهنگ گیلکی سینا صداقت امان خوام بوشوم رشت خوام بوشوم رشت باموم تا لنگرود می طالع برگشت

لنگرود مو بوشوم لیلا کو دیاره

خانه ی همسایه نقش و نگاره

سوته لاکوی داره یدونه می یاره

اولی ماه مونا دومی ستاره

سومی بوده بو می دیله کاره

امان خوام بوشوم رشت خوام بوشوم رشت

باموم تا لنگرود می طالع برگشت

امان خوام بوشوم رشت خوام بوشوم رشت

باموم تا لنگرود می طالع برگشت

بکار ورزای بکار ورزای تی شوشان گول اناره

هیزاران حیف هیزاران حیف تی صاحیب یار نداره

دوعا بوکون تی صاحیب یار بگیره یار بگیره

تی شاخه سره دوره طلا بگیره

امان خوام بوشوم رشت خوام بوشوم رشت

باموم تا لنگرود می طالع برگشت

امان خوام بوشوم رشت خوام بوشوم رشت

باموم تا لنگرود می طالع برگشت

چقدر مو بگردم لیلا کو دشته

چقدر مو بخونم می صدا بیته

لنگرود لاکوی می دلو بیته

لنگرود لاکوی ما همه دانم دوست

بیا بیا بیا می تازه عروس

امان خوام بوشوم رشت خوام بوشوم رشت

باموم تا لنگرود می طالع برگشت

امان خوام بوشوم رشت خوام بوشوم رشت

باموم تا لنگرود می طالع برگشت

امان خوام بوشوم رشت خوام بوشوم رشت

باموم تا لنگرود می طالع برگشت