دانلود اهنگ مازندرانی غمگین جدید همین مستی اخر کار هدا می دست صافه جاده منه بکشیه بن بست (بن بست) با صدای ابی عالی در سه کیفیت: mp3 با بیت ریت 320 و mp3 با کیفیت 128 و نسخه mp4 کم حجم آهنگ

download music file BonBast by Ebi Aali

دانلود آهنگ غمگین جدید ابی عالی با عنوان همین مستی اخر کار هدا می دست صافه جاده منه بکشیه بن بست

بخشی از متن این اثر:

 عزیزترین کس دنیای من وی   ساحل ترین لب دریای من وی   مخاطب همه حرفای من وی   آخه شکرت خدایا   عزیزعزیز گتی اون شو که مست وی   ور ور گتی منه او کشی دست وی   نئونسمه...

دانلود آهنگ همین مستی اخر کار هدا می دست صافه جاده منه بکشیه بن بست (بن بست) اثری از ابی عالی با سه کیفیت 320 و 128 و mp4 کم حجم + متن کامل آهنگ همین مستی اخر کار هدا می دست صافه جاده منه بکشیه بن بست ابی عالی

دانلود آهنگ مازندرانی ابی عالی همین مستی اخر کار هدا می دست صافه جاده منه بکشیه بن بست + ترجمه

𝄞 متن اهنگ همین مستی اخر کار هدا می دست صافه جاده منه بکشیه بن بست (بن بست) ابی عالی ♫

♩𝄞🎸♬♫🥁♫♪🎻🎶♭🎺𝄞

🎸🥁   عزیزترین کس دنیای من وی   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   ساحل ترین لب دریای من وی   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   مخاطب همه حرفای من وی   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   آخه شکرت خدایا   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   عزیزعزیز گتی اون شو که مست وی   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   ور ور گتی منه او کشی دست وی   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   نئونسمه می جلو شمشیر به دست وی   𝅘𝅥𝅮🎤

دانلود آهنگ همین مستی اخر کار هدا می دست صافه جاده منه بکشیه بن بست از سایت صدای موزیک

🎸🥁   آخه شکرت خدایا   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   اگه دونس ووم نشست نکردمه   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   هرشو هرشو تی ور هی مست نکردمه   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   همین مستی اخر کار هدا می دست   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   صافه جاده منه بکشیه بن بست   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   خیمه بزوئی مه کله دیاری   𝅘𝅥𝅮🎤

دانلود اهنگ بن بست از سایت صدای موزیک

🎸🥁   مست هاکردی منه برمه بیاردی   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   تو با یار جدید منو تنهایی   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   آخه شکرت خدایا   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   سیو سویل مست هاکنم بورم سیاهی   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   دریا بورم اما بدون ماهی   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   دیگه نکمه من همچین اشتباهی   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   آخه شکرت خدایا   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   اگه دونس ووم نشست نکردمه   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   هرشو هرشو تی ور هی مست نکردمه   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   همین مستی اخر کار هدا می دست   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   صافه جاده منه بکشیه بن بست   𝅘𝅥𝅮🎤

ترجمه متن آهنگ مازندرانی همین مستی اخر کار هدا می دست صافه جاده منه بکشیه بن بست

🎸🥁   عزیزترین کس دنیای من بودی   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   ساحل ترین لب دریای من بودی   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   مخاطب همه حرفای من بودی   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   آخه شکرت خدایا   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   عزیزعزیز میگفتی اون شب که مست بودی   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   پیش من میگفتی   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   نمیدونستم جلوم شمشیر به دستی   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   آخه شکرت خدایا   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   اگه میدونستم دورهمی نمیگرفتم   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   هرشب هرشب کنارت هی مست نمیکردم   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   همین مستی اخر کار داد دستم   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   از جاده صاف منو به بن بست کشوند   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   کنار کلبه من خیمه زدی   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   مست کردی گریه منو درآوردی   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   تو با یار جدید منو تنهایی   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   آخه شکرت خدایا   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   مست میکنم و میرم سمت سیاهی   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   دریا میرم اما بدون ماهی   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   دیگه من همچین اشتباهی نمیکنم   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   آخه شکرت خدایا   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   اگه میدونستم دورهمی نمیگرفتم   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   هرشب هرشب کنارت هی مست نمیکردم   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   همین مستی اخر کار داد دستم   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   از جاده صاف منو به بن بست کشوند   𝅘𝅥𝅮🎤

❤️️ شما را به شنیدن این آهنگ مازندرانی غمگین جدید با شعر  عزیزترین کس دنیای من وی   ساحل ترین لب دریای من... دعوت می‌کنیم.❤️️

دانلود اهنگ بن بست ابی عالی

دانلود اهنگ کیفیت mp4: همین مستی اخر کار هدا می دست صافه جاده منه بکشیه بن بست (بن بست) اثری از ابی عالی

دانلود آهنگ همین مستی اخر کار هدا می دست صافه جاده منه بکشیه بن بست ابی عالی با کیفیت 128

دانلود اهنگ ابی عالی همین مستی اخر کار هدا می دست صافه جاده منه بکشیه بن بست (بن بست) با کیفیت 320