دانلود آهنگ مازندرانی شاد جدید حرکتیا حرکتیا همه آماده بوشین کاری از جواد عباسی با سه کیفیت بالا و معمولی و نسخه کم حجم به همراه متن آهنگ

Download music Harkati by Javad Abbasi

بخشی از متن این اثر:

 یار انی می پشت سر بد گنی که چی بوو   همیشه تی دل خوانه هر چی که خوانی بگو   کم شه روانی نیمه روانی تر ده وومه   هرکاری هاکنی دیگر من تنی یار نوومه   دل...

دانلود اهنگ شاد جدید جواد عباسی با نام حرکتیا حرکتیا همه آماده بوشین (حرکتی)

دانلود اهنگ شاد جدید حرکتیا حرکتیا همه آماده بوشین اثر جواد عباسی با سه کیفیت 320 و 128 و mp4 کم حجم + متن آهنگ حرکتیا حرکتیا همه آماده بوشین (حرکتی) جواد عباسی

دانلود اهنگ مازندرانی جواد عباسی حرکتیا حرکتیا همه آماده بوشین

𝄞 متن اهنگ حرکتیا حرکتیا همه آماده بوشین (حرکتی) جواد عباسی ♫

♩𝄞🎸♬♫🥁♫♪🎻🎶♭🎺𝄞

🎺𝄞   یار انی می پشت سر بد گنی که چی بوو   🎻🎶

🎺𝄞   همیشه تی دل خوانه هر چی که خوانی بگو   🎻🎶

🎺𝄞   کم شه روانی نیمه روانی تر ده وومه   🎻🎶

🎺𝄞   هرکاری هاکنی دیگر من تنی یار نوومه   🎻🎶

🎺𝄞   دل تیسه تنگه برو چشم چه خمار بویه   🎻🎶

🎺𝄞   هر کی بیموعه بورده قدیمی یار نویه   🎻🎶

🎺𝄞   تفنگ خاره ولی ماشه در شونه   🎻🎶

دانلود آهنگ حرکتیا حرکتیا همه آماده بوشین از سایت صدای موزیک

🎺𝄞   فردا خبر پیچینه   🎻🎶

🎺𝄞   تی خبری گنه ای حرکتی حرکت بزوعه   🎻🎶

🎺𝄞   اونور مقر سرقت بزوعه   🎻🎶

🎺𝄞   حرکتیا حرکتیا همه آماده بوشین   🎻🎶

🎺𝄞   دست به تفنگ میون خانه بوشین   🎻🎶

🎺𝄞   حرکتیا درگیریه شیپور حمله بزونه   🎻🎶

دانلود اهنگ حرکتی از سایت صدای موزیک

🎺𝄞   برار برنو ره بیار نرمه گلیله بزنم   🎻🎶

🎺𝄞   عباسی بخونه اهنگ عالیه بزنه   🎻🎶

🎺𝄞   می کله مست الکل سگیمه   🎻🎶

🎺𝄞   کل کل نکن شه دونی کینه ایمه   🎻🎶

🎺𝄞   ۲۰۷ پدال گازه گیرمه   🎻🎶

🎺𝄞   جاده کفمه تنه فازه گیرمه   🎻🎶

🎺𝄞   زانتیا سوار بووم ای شفتی شفتی هاکنم   🎻🎶

🎺𝄞   شیشه ره خلافکاری صددرصد دودی هاکنم   🎻🎶

🎺𝄞   دنده چهار پر هاکنم ای شفتی شفتی هاکنم   🎻🎶

🎺𝄞   چفیه داشبورد سر ای مستی مستی هاکنم   🎻🎶

🎺𝄞   هیچکی می یار نوونه   🎻🎶

🎺𝄞   دل قرار نوونه   🎻🎶

🎺𝄞   هرکس دلزار دوو تی دل زار نوونه   🎻🎶

🎺𝄞   آ می دتر جان های های   🎻🎶

🎺𝄞   آ می دتر جان گله ره بردن رمه ره بردن همه ره بردن   🎻🎶

🎺𝄞   سیصدتا میچکا وره ره بردن رمه ره بردن   🎻🎶

آ می دتر جان های های چادر به سر کن محله خبر کن همه خبر کن

🎺𝄞   آ می دتر جان گله ره بردن رمه ره بردن   🎻🎶

🎺𝄞   بلند بالا بلندی ره تو دارنی گل مونو   🎻🎶

🎺𝄞   امی محله قشنگی ره تو دارنی گل مونو   🎻🎶

🎺𝄞   بیا شادی کنیم دنیا گذشته گل مونو   🎻🎶

🎺𝄞   برو های نشو ماره مونی گل مونو   🎻🎶

🎺𝄞   رعیت وچه شاه ره مونی گل مونو   🎻🎶

❤️️ شما را به شنیدن این آهنگ مازندرانی شاد جدید با شعر  یار انی می پشت سر بد گنی که چی بوو ... دعوت می‌کنیم.❤️️

دانلود اهنگ حرکتی جواد عباسی

دانلود اهنگ کم حجم حرکتیا حرکتیا همه آماده بوشین جواد عباسی کیفیت MP4

دانلود آهنگ حرکتیا حرکتیا همه آماده بوشین (حرکتی) جواد عباسی با کیفیت 128

دانلود اهنگ جواد عباسی حرکتی با کیفیت 320