دانلود نوحه برای محرم - محمود کریمی : أنا القاسم أنا ابن حسین أنا ابن حسن أنا ابن حیدر الکرار (أنا القاسم أنا ابن حسین) با سه کیفیت ام پی تری 320 و 128 و ام پی فور 48 به اضافه متن نوحه

Download noah by Mahmoud Karimi called Ana Alghasem

دانلود نوحه برای محرم - محمود کریمی : أنا القاسم أنا ابن حسین أنا ابن حسن أنا ابن حیدر الکرار

بخشی از متن این اثر:

 أنا القاسم أنا ابن حسین   أنا ابن حسن أنا ابن حیدر الکرار   بشناسید مرا منم منم من عقیق یمنم   پسر شیر عرصه ی میدان جنگ جملم   قاسم ابن الحسنم پسر فتاح صفینم جان حسینم   حسین...

دانلود نوحه به نام أنا القاسم أنا ابن حسین أنا ابن حسن أنا ابن حیدر الکرار (أنا القاسم أنا ابن حسین) با صدای برای محرم - محمود کریمی با کیفیت های 320 و 128 و نسخه کم حجم اختصاصی صدای موزیک نوحه أنا القاسم أنا ابن حسین أنا ابن حسن أنا ابن حیدر الکرار

دانلود نوحه محمود کریمی برای محرم أنا القاسم أنا ابن حسین أنا ابن حسن أنا ابن حیدر الکرار

𝄞 متن نوحه أنا القاسم أنا ابن حسین أنا ابن حسن أنا ابن حیدر الکرار (أنا القاسم أنا ابن حسین) برای محرم - محمود کریمی ♫

♩𝄞🎸♬♫🥁♫♪🎻🎶♭🎺𝄞

🎸🥁   أنا القاسم أنا ابن حسین   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   أنا ابن حسن أنا ابن حیدر الکرار   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   بشناسید مرا منم منم من عقیق یمنم   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   پسر شیر عرصه ی میدان جنگ جملم   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   قاسم ابن الحسنم پسر فتاح صفینم جان حسینم   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   حسین مولای من و من روح و ریحان حسینم   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   من یتیمم لیک کل عالم را در تحت تکفل دارم   𝅘𝅥𝅮🎤

دانلود نوحه أنا القاسم أنا ابن حسین أنا ابن حسن أنا ابن حیدر الکرار از سایت صدای موزیک

🎸🥁   من قاسمم کریم ابن کریم سیزده ساله ی اهل قدمم   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   سیزده ساله ام و ماه شب چارده من عمو عباسم   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   شاگرد اباالفضلم هم پای علی اکبر   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   هم بازی طفل در دل گهواره   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   پسر نجمه پسر زینب   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   بعد عباس و علی اکبر سوم قمر زینب   𝅘𝅥𝅮🎤

دانلود نوحه أنا القاسم أنا ابن حسین از سایت صدای موزیک

🎸🥁   منم من بشناسید مرا أنا القاسم   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   أنا ابن حسین أنا ابن حسن أنا ابن حیدر الکرار   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   منم من قاسم بن الحسن   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   سبط النبی المصطفی المؤتمن   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   تیغ کرارم به ازرق بگو   𝅘𝅥𝅮🎤

پسرانت را با آن همه ادعا من سیزده ساله کشته ام تن به تن

منم من سیزده ساله ی شیرین شده لعل از عسل جام عمویم حسین

🎸🥁   خلق و خویم حسن آبرویم حسین   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   آرزویم حسن آرزویم حسین یا حسین   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   عمویم به تماشا ایستاده   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   جولان مرا رعد میدان مرا تیغ بران مرا طوفان مرا   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   سپه شام چو لشکر کفتار و من شیرم   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   من زاده ی شمشیرم   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   از میمنه وارد شوم از میسره بیرون زنم و   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   منهدم لشکر کفار شد از نعره ی تکبیرم   𝅘𝅥𝅮🎤

🎸🥁   بشناسید مرا   𝅘𝅥𝅮🎤

أنا‌ القاسم أنا‌ ابن حسین أنا‌ ابن حسن أنا‌ ابن حیدر الکرار

❤️️ شما را به شنیدن این نوحه با شعر  أنا القاسم أنا ابن حسین   أنا ابن حسن أنا ابن... دعوت می‌کنیم.❤️️

دانلود نوحه أنا القاسم أنا ابن حسین برای محرم - محمود کریمی

دانلود نوحه کیفیت 48 اختصاصی: أنا القاسم أنا ابن حسین أنا ابن حسن أنا ابن حیدر الکرار برای محرم - محمود کریمی

دانلود نوحه برای محرم - محمود کریمی: أنا القاسم أنا ابن حسین أنا ابن حسن أنا ابن حیدر الکرار (أنا القاسم أنا ابن حسین) با کیفیت متوسط mp3

دانلود نوحه برای محرم - محمود کریمی أنا القاسم أنا ابن حسین أنا ابن حسن أنا ابن حیدر الکرار با کیفیت عالی