دانلود آهنگ شاد ‎مو تی بالا بلند قد ره بیمیرم لاکودانه کاری از سینا صداقت با سه کیفیت بالا و معمولی و نسخه کم حجم به همراه متن آهنگ

Download music Lakodaneh by Sina Sedaghat

بخشی از متن این اثر:

 تی رفتار و تی کردار مره بوکوشته   ‎مو تی بالا بلند قد ره بیمیرم لاکودانه   ‎صدای تی پوتین نعل مره بوکوشته   ‎مو تی بالا بلند قد ره بیمیرم لاکودانه   دراز تومانه مو تی تومانه قوربان ...

دانلود اهنگ شاد سینا صداقت با نام ‎مو تی بالا بلند قد ره بیمیرم لاکودانه (لاکودانه)

دانلود اهنگ شاد ‎مو تی بالا بلند قد ره بیمیرم لاکودانه اثر سینا صداقت با سه کیفیت 320 و 128 و mp4 کم حجم + متن آهنگ ‎مو تی بالا بلند قد ره بیمیرم لاکودانه (لاکودانه) سینا صداقت

دانلود آهنگ گیلکی سینا صداقت ‎مو تی بالا بلند قد ره بیمیرم لاکودانه

𝄞 متن اهنگ ‎مو تی بالا بلند قد ره بیمیرم لاکودانه (لاکودانه) سینا صداقت ♫

♩𝄞🎸♬♫🥁♫♪🎻🎶♭🎺𝄞

🎺𝄞   تی رفتار و تی کردار مره بوکوشته   🎻🎶

🎺𝄞   ‎مو تی بالا بلند قد ره بیمیرم لاکودانه   🎻🎶

🎺𝄞   ‎صدای تی پوتین نعل مره بوکوشته   🎻🎶

🎺𝄞   ‎مو تی بالا بلند قد ره بیمیرم لاکودانه   🎻🎶

🎺𝄞   دراز تومانه مو تی تومانه قوربان   🎻🎶

🎺𝄞   ‎جیرا جورا شونی باد دنی تکان   🎻🎶

🎺𝄞   ‎دوتا برر داری گرگ بیابان   🎻🎶

دانلود آهنگ ‎مو تی بالا بلند قد ره بیمیرم لاکودانه از سایت موزیک پلنت

🎺𝄞   ‎می جان لاکودانه لاکودانه   🎻🎶

🎺𝄞   ‎دراز تومانه دکانه لاکودانه   🎻🎶

🎺𝄞   ‎امرا محل نکنه لاکودانه   🎻🎶

🎺𝄞   ‎ورا ورا بوشوم زن مار خانه لاکودانه   🎻🎶

🎺𝄞   ‎زن ماره ناخوشه می نامزد دیوانه لاکودانه   🎻🎶

🎺𝄞   ‎ایجا می دیم بنیش ماهی روانه لاکودانه   🎻🎶

دانلود اهنگ لاکودانه از سایت موزیک پلنت

🎺𝄞   ‎می دست پنجه مقر تی پشت شانه لاکودانه   🎻🎶

🎺𝄞   الهی مره بمانی مره بمانی   🎻🎶

🎺𝄞   ‎گلگ روغانه مانی مره بمانی   🎻🎶

🎺𝄞   ‎عسل شاهه مانی مره بمانی   🎻🎶

🎺𝄞   ‎تو برف جور جوانی مره بمانی   🎻🎶

🎺𝄞   ‎می پیش غمزه بوکونی مره بمانی   🎻🎶

🎺𝄞   ‎مره محل نکونی مره بمانی   🎻🎶

🎺𝄞   ‎مگر تو نغمه امی دیوانی مره بمانی مره بمانی   🎻🎶

🎺𝄞   ‎هواگرمه می یار جان در بیجاره   🎻🎶

🎺𝄞   ‎پشت آفتاب گنه دل بیقراره   🎻🎶

🎺𝄞   ‎بوشو ابره بگو باران بباره   🎻🎶

🎺𝄞   ‎می یاره طاقت گرمی نداره مره بمانی مره بمانی   🎻🎶

❤️️ شما را به شنیدن این آهنگ شاد با شعر  تی رفتار و تی کردار مره بوکوشته   ‎مو تی بالا... دعوت می‌کنیم.❤️️

دانلود اهنگ لاکودانه سینا صداقت

دانلود اهنگ کم حجم ‎مو تی بالا بلند قد ره بیمیرم لاکودانه سینا صداقت کیفیت MP4

دانلود آهنگ ‎مو تی بالا بلند قد ره بیمیرم لاکودانه (لاکودانه) سینا صداقت با کیفیت 128

دانلود اهنگ سینا صداقت لاکودانه با کیفیت 320