دانلود اهنگ مازندرانی شاد جدید به نام کی هاکرده جادو (جان دلبر) کاری از نیما گلنژاد با سه کیفیت: ام پی تری 320 و 128 و نسخه فشرده اختصاصی سیاره موزیک اهنگ نیما گلنژاد

download music Nima Golnezhad-Jane Delbar.mp3 made by Nima Golnezhad-Jane Delbar.mp3

دانلود آهنگ نیما گلنژاد : کی هاکرده جادو

بخشی از متن این اثر:

 ته که خواستی بئی چه دیر هاکردی برو دلبر جان دلبر   این جوون کیجاره چه پیر هاکردی برو دلبر جان دلبر   بین منو اون سلیطه گیر هاکردی برو دلبر جان دلبر   تو شه مستی مره...

دانلود آهنگ شاد جدید کی هاکرده جادو اثری دیگر از نیما گلنژاد با سه کیفیت مختلف، کیفیت عالی 320 و کیفیت فشرده در کنار متن آهنگ کی هاکرده جادو

دانلود آهنگ مازندرانی نیما گلنژاد کی هاکرده جادو

𝄞 متن اهنگ کی هاکرده جادو (جان دلبر) نیما گلنژاد ♫

♩𝄞🎸♬♫🥁♫♪🎻🎶♭🎺𝄞

🎤𝄞   ته که خواستی بئی چه دیر هاکردی برو دلبر جان دلبر 𝄞🥁

🎤𝄞   این جوون کیجاره چه پیر هاکردی برو دلبر جان دلبر 𝄞🥁

🎤𝄞   بین منو اون سلیطه گیر هاکردی برو دلبر جان دلبر 𝄞🥁

🎤𝄞   تو شه مستی مره اسیر هاکردی برو دلبر جان دلبر 𝄞🥁

🎤𝄞   کی هاکرده جادو 𝄞🥁

🎤𝄞   هر شو خرمه دارو نکن تی غم بمیرم 𝄞🥁

🎤𝄞   بورده می رنگ و رو ریکا بیمه کهو نکن تی غم بمیرم 𝄞🥁

دانلود آهنگ کی هاکرده جادو از سایت موزیک پلنت

🎤𝄞   میخوامت دیوونه وار پا روی دلم نزار 𝄞🥁

🎤𝄞   چی توی چشات تو داری 𝄞🥁

🎤𝄞   ماه تو شبای من 𝄞🥁

🎤𝄞   خون توی رگای من 𝄞🥁

🎤𝄞   تو حکم خدارو داری 𝄞🥁

🎤𝄞   بمیره کسیکه هاکرده جدا برو دلبر جان دلبر 𝄞🥁

دانلود اهنگ جان دلبر از سایت موزیک پلنت

🎤𝄞   اگه کفر نووشه هستی می خدا برو دلبر جان دلبر 𝄞🥁

🎤𝄞   اینهمه خاطره داشتمه تی جا برو دلبر جان دلبر 𝄞🥁

🎤𝄞   چتی این کاراره هاکردی می جا برو دلبر جان دلبر 𝄞🥁

🎤𝄞   کی هاکرده جادو 𝄞🥁

🎤𝄞   هر شو خرمه دارو نکن تی غم بمیرم 𝄞🥁

🎤𝄞   بورده می رنگ و رو ریکا بیمه کهو نکن تی غم بمیرم 𝄞🥁

🎤𝄞   میخوامت دیوونه وار پا روی دلم نزار 𝄞🥁

🎤𝄞   چی توی چشات تو داری 𝄞🥁

🎤𝄞   ماه تو شبای من 𝄞🥁

🎤𝄞   خون توی رگای من 𝄞🥁

🎤𝄞   تو حکم خدارو داری 𝄞🥁

🎤𝄞   تو که میخواستی بیای چرا دیر کردی بیا دلبر جان دلبر 𝄞🥁

🎤𝄞   این دختر جوون رو چرا پیر کردی بیا دلبر جان دلبر 𝄞🥁

🎤𝄞   بین منو اون سلیطه گیر کردی بیا دلبر جان دلبر 𝄞🥁

🎤𝄞   تو با مستی خودت منو اسیر کردی بیا دلبر جان دلبر 𝄞🥁

🎤𝄞   کی جادو کرده 𝄞🥁

🎤𝄞   هر شب دارو میخورم نکن برای غمت بمیرم 𝄞🥁

🎤𝄞   رنگ و روی من رفته پسرسیاه شدم نکن برای غمت بمیرم 𝄞🥁

🎤𝄞   میخوامت دیوونه وار پا روی دلم نزار 𝄞🥁

🎤𝄞   چی توی چشات تو داری 𝄞🥁

🎤𝄞   ماه تو شبای من 𝄞🥁

🎤𝄞   خون توی رگای من 𝄞🥁

🎤𝄞   تو حکم خدارو داری 𝄞🥁

🎤𝄞   بمیره کسیکه جدا کرده بیا دلبر جان دلبر 𝄞🥁

🎤𝄞   اگه کفر نباشه خدای منی بیا دلبر جان دلبر 𝄞🥁

🎤𝄞   اینهمه باهات خاطره داشتم بیا دلبر جان دلبر 𝄞🥁

🎤𝄞   چطوری این کارارو کردی باهام بیا دلبر جان دلبر 𝄞🥁

🎤𝄞   کی جادو کرده 𝄞🥁

🎤𝄞   هر شب دارو میخورم نکن برای غمت بمیرم 𝄞🥁

🎤𝄞   رنگ و روی من رفته پسرسیاه شدم نکن برای غمت بمیرم 𝄞🥁

🎤𝄞   میخوامت دیوونه وار پا روی دلم نزار 𝄞🥁

🎤𝄞   چی توی چشات تو داری 𝄞🥁

🎤𝄞   ماه تو شبای من 𝄞🥁

🎤𝄞   خون توی رگای من 𝄞🥁

🎤𝄞   تو حکم خدارو داری 𝄞🥁

❤️️ شما را به شنیدن این آهنگ مازندرانی شاد جدید با شعر  ته که خواستی بئی چه دیر هاکردی برو دلبر جان... دعوت می‌کنیم.❤️️

دانلود اهنگ جان دلبر نیما گلنژاد

دانلود آهنگ کیفیت 48 فشرده ام پی فور: کی هاکرده جادو (جان دلبر) نیما گلنژاد

دانلود آهنگ نیما گلنژاد کی هاکرده جادو با کیفیت معمولی

دانلود آهنگ نیما گلنژاد کی هاکرده جادو (جان دلبر) با کیفیت بالا ام پی تری