دانلود آهنگ شاد جدید برای جشن و شادی محمد لقبش احمد و محمود ابوالقاسم و خیرالبشر و سید کونین کاری از محسن میرزازاده با سه کیفیت بالا و معمولی و نسخه کم حجم به همراه متن آهنگ

Download music Mohammad by Mohsen Mirzazade

دانلود آهنگ محسن میرزازاده محمد لقبش احمد و محمود ابوالقاسم و خیرالبشر و سید کونین

𝄞 متن اهنگ محمد لقبش احمد و محمود ابوالقاسم و خیرالبشر و سید کونین (محمد) محسن میرزازاده ♫

♩𝄞🎸♬♫🥁♫♪🎻🎶♭🎺𝄞

چه گل و سنبل و طرف چمن و غلغل و قمری چو دگر چهچه بلبل

ز عشق گل و گلشن شده سر مست و غزل خوان

گهی ناله و افغان گهی واله و حیران

برو سوی گلستان نظری کن به سر برگ درختان

به مرغان خوش الحان اله جانم سنه قربان

به به چه گل و سنبل و طرف چمن و غلغل و قمری چو دگر چهچه بلبل

ز عشق گل و گلشن شده سر مست و غزل خوان

دانلود آهنگ محمد لقبش احمد و محمود ابوالقاسم و خیرالبشر و سید کونین از سایت صدای موزیک

ز عشق گل و گلشن شده سر مست و غزل خوان

گهی ناله و افغان گهی واله و حیران

برو سوی گلستان نظری کن به سر برگ درختان

به مرغان خوش الحان اله جانم سنه قربان

به تشویش برو دور بیا پیش الا ای دل نادان

به به نه عجائب نه غرائب نه گزل سن به یک یار موافق شده همدم

دانلود اهنگ محمد از سایت صدای موزیک

به نام است به نام است محمد

محمد لقبش احمد و محمود ابوالقاسم و خیرالبشر و سید کونین

بنی عم شه تخت سلونی که بود حیدر و صفدر

وصی احمد مرسل علی عالی و اعلا

ولی والی و والا ز قد و قامت رعنا که بود قدرت یزدانی

چه گل و سنبل و طرف چمن و غلغل و قمری چو دگر چهچه بلبل

ز عشق گل و گلشن شده سر مست و غزل خوان

گهی ناله و افغان گهی واله و حیران

برو سوی گلستان نظری کن به سر برگ درختان

به مرغان خوش الحان اله جانم سنه قربان

به به چه گل و سنبل و طرف چمن و غلغل و قمری چو دگر چهچه بلبل

ز عشق گل و گلشن شده سر مست و غزل خوان

ز عشق گل و گلشن شده سر مست و غزل خوان

گهی ناله و افغان گهی واله و حیران

برو سوی گلستان نظری کن به سر برگ درختان

به مرغان خوش الحان اله جانم سنه قربان