دانلود آهنگ مازندرانی بهنام حسن زاده به نام وقتی که مستمه می کله کار نکنه تک و تنها بدون تو نفس ندارمه با سه کیفیت بالا و متوسط و کم حجم + متن اهنگ

Download music by Behnam Hasanzadeh Mast Hakenem

دانلود اهنگ وقتی که مستمه می کله کار نکنه تک و تنها بدون تو نفس ندارمه (مست هاکنم) اثری از بهنام حسن زاده

بخشی از متن این اثر:

 تموم من بوی دلبر   اسفنده دود کمه تنه سر   بوری خل وومه بی تو من دلبر   هیچکسه نخوامه دووشه مه ور   دلبر من نابه   چه انه جذابه   دل تیسه بی تابه   باتو اگه مست هاکنم...

دانلود آهنگ وقتی که مستمه می کله کار نکنه تک و تنها بدون تو نفس ندارمه بهنام حسن زاده با کیفیت عالی و متوسط و کم حجم mp4 به همراه متن اهنگ وقتی که مستمه می کله کار نکنه تک و تنها بدون تو نفس ندارمه (مست هاکنم)

دانلود آهنگ مازندرانی بهنام حسن زاده وقتی که مستمه می کله کار نکنه تک و تنها بدون تو نفس ندارمه

𝄞 متن اهنگ وقتی که مستمه می کله کار نکنه تک و تنها بدون تو نفس ندارمه (مست هاکنم) بهنام حسن زاده ♫

♩𝄞🎸♬♫🥁♫♪🎻🎶♭🎺𝄞

♫🎤   تموم من بوی دلبر   🎻♫

♫🎤   اسفنده دود کمه تنه سر   🎻♫

♫🎤   بوری خل وومه بی تو من دلبر   🎻♫

♫🎤   هیچکسه نخوامه دووشه مه ور   🎻♫

♫🎤   دلبر من نابه   🎻♫

♫🎤   چه انه جذابه   🎻♫

♫🎤   دل تیسه بی تابه   🎻♫

دانلود آهنگ وقتی که مستمه می کله کار نکنه تک و تنها بدون تو نفس ندارمه از سایت صدای موزیک

♫🎤   باتو اگه مست هاکنم مستی می جوابه   🎻♫

♫🎤   هوا وارش ننه   🎻♫

♫🎤   هیچکی منه چشم ننه   🎻♫

♫🎤   می جا لج هاکنی ای خداره خش ننه   🎻♫

♫🎤   اگه وینی مستی می حاله خار نکنه   🎻♫

♫🎤   وقتی که مستمه می کله کار نکنه   🎻♫

دانلود اهنگ مست هاکنم از سایت صدای موزیک

♫🎤   تک و تنها بدون تو نفس ندارمه   🎻♫

♫🎤   پیره پلنگ تنهایی آهو شکار نکنه   🎻♫

♫🎤   اگه وینی می رنگ و رو هی زرد وونه   🎻♫

♫🎤   این تن گرم من نصف کاره سرد وونه   🎻♫

♫🎤   تک و تنها بدون تو نفس ندارمه   🎻♫

♫🎤   بی کس و باعث آدم مگه مرد وونه   🎻♫

♫🎤   اونی که می قلبه می جانه   🎻♫

♫🎤   بچه مازندرانه   🎻♫

♫🎤   دلی مره خوانه دیوانه   🎻♫

♫🎤   بچه مازندرانه   🎻♫

♫🎤   اونی که می روح و روانه   🎻♫

♫🎤   بچه مازندرانه   🎻♫

♫🎤   تکه توی خاورمیانه   🎻♫

♫🎤   بچه مازندرانه   🎻♫

♫🎤   جان و جهانه مازندرانه   🎻♫

♫🎤   تو دلیه منه می ضربانه   🎻♫

♫🎤   یار مو مشکی یا تو یا هیچکی   🎻♫

♫🎤   از می دل نشونی ای گمه عشقی   🎻♫

♫🎤   یار مو مشکی   🎻♫

♫🎤   یا تو یا هیچکی   🎻♫

♫🎤   از می دل نشونی ای گمه عشقی   🎻♫

♫🎤   رفقون جمع بوین جان برارون   🎻♫

♫🎤   چه داینه تش گیرنه می دل درون   🎻♫

♫🎤   خدا در وومه داغون   🎻♫

♫🎤   پیغوم هادامه من تنه رفقون   🎻♫

♫🎤   بوتمه بهنام وونه تی چشم قربون   🎻♫

♫🎤   دلخواه شی دل قربون   🎻♫

♫🎤   هی بخونم دلبر تیسه تی غم سه   🎻♫

♫🎤   شی غمه هاده می دوش   🎻♫

♫🎤   منه نکن فراموش   🎻♫

♫🎤   حوصله کل کل ندارمه من تی جا   🎻♫

♫🎤   یواش و چراغ خاموش   🎻♫

♫🎤   دلبر برو می آغوش   🎻♫

♫🎤   خله کیجا میرمه تیسه   🎻♫

♫🎤   ای نو چیسه   🎻♫

♫🎤   می دل بخارده سند   🎻♫

♫🎤   به نام تو تا ابد   🎻♫

♫🎤   بدجور مره سوپرایز هاکردی آ کیجا   🎻♫

♫🎤   این دا ووشه تی طلب   🎻♫

♫🎤   هستی شی کاره بلد   🎻♫

♫🎤   دریا بووشی تیسه ماهی وومه   🎻♫

♫🎤   هرجا دووشی تیسه راهی وومه   🎻♫

♫🎤   هرچی تو بوئی تو بخواهی وومه   🎻♫

♫🎤   من تی دیوانه ومه   🎻♫

♫🎤   دیوانه تر بومه   🎻♫

♫🎤   تی عاشق بومه و رسوای شهر بومه   🎻♫

♫🎤   تو منی دل قرار و تو منی عزیزی   🎻♫

♫🎤   به عشق تو خش خون این شهر اون شهر بومه   🎻♫

♫🎤   تو می درده درمون   🎻♫

♫🎤   تو می دل ارمون   🎻♫

♫🎤   بره کیجا وومه من تی بلاگردون   🎻♫

♫🎤   تو می یار و همدم   🎻♫

♫🎤   تو می دل مرحم   🎻♫

♫🎤   بره شی یار دا من تی دور بگردم   🎻♫

♫🎤   بلنده گیسو سیاه و لخته   🎻♫

♫🎤   می چشمون سوعه بزن به تخته   🎻♫

♫🎤   آس کته جذابه زیبای جانی   🎻♫

♫🎤   خار آدمه کنه خل و روانی   🎻♫

♫🎤   جان دل من   🎻♫

♫🎤   غرق دل من   🎻♫

♫🎤   دریا دره منی دل   🎻♫

♫🎤   غرق منی دل   🎻♫

♫🎤   نرم نرم وارش و شه خار نوونه   🎻♫

♫🎤   کیجا زاغ چشم می یار نوونه   🎻♫

♫🎤   خدا می یار نوونه   🎻♫

♫🎤   نیاری نیاری نزن اشاره   🎻♫

♫🎤   تره نویمه و دل و نه پاره   🎻♫

♫🎤   کیجا دل و نه پاره   🎻♫

♫🎤   دلبر رویایی من عروس مازندرانی   🎻♫

♫🎤   یارمن همبازی من بوتی مره خوانی   🎻♫

♫🎤   ها کیجا همه دوننه تنه رو قفلی بزومه   🎻♫

♫🎤   تی دسته حلقه بلارم آره بوئی کار تمومه   🎻♫

♫🎤   مبارکا وو دلبر   🎻♫

♫🎤   بوی کنه تاج سر   🎻♫

♫🎤   آتا ریز میسه خنی اسا بوی می دلبر   🎻♫

♫🎤   کیجا ته ماره گمه تره به هیچکی نده   🎻♫

♫🎤   غریبه جا شی نده   🎻♫

♫🎤   آنه دوست دشمنه خنه خشالی نده   🎻♫

♫🎤   اماره بازی نده   🎻♫

♫🎤   تی ماره پیغوم میسه سره صب احی نده   🎻♫

♫🎤   حرف از جدایی نده   🎻♫

♫🎤   خسته نوومه جدا شی دله خشی نده   🎻♫

♫🎤   ترس از شی رئیس نده   🎻♫

♫🎤   دل تره خوانه بی تو نوونه   🎻♫

♫🎤   از عشق تو کیجا بیمه دیوانه   🎻♫

♫🎤   دل تره خوانه همه ره گمه   🎻♫

♫🎤   تی خنه تی ببا ننه ره گمه   🎻♫

♫🎤   غریب بئیر تا همسایه ره گمه   🎻♫

❤️️ شما را به شنیدن این آهنگ مازندرانی با شعر  تموم من بوی دلبر   اسفنده دود کمه تنه سر   بوری... دعوت می‌کنیم.❤️️

دانلود اهنگ مست هاکنم بهنام حسن زاده

دانلود آهنگ کیفیت mp4: وقتی که مستمه می کله کار نکنه تک و تنها بدون تو نفس ندارمه از بهنام حسن زاده

دانلود آهنگ بهنام حسن زاده وقتی که مستمه می کله کار نکنه تک و تنها بدون تو نفس ندارمه (مست هاکنم) با کیفیت ام پی تری ۱۲۸

دانلود آهنگ بهنام حسن زاده وقتی که مستمه می کله کار نکنه تک و تنها بدون تو نفس ندارمه با کیفیت عالی