دانلود آهنگ مازندرانی شاد برای جشن و شادی برقراری عزیز رو به رشدی سر‌کیف دریو اشتی اوشتی کاری از علیرضا رحیم پور با سه کیفیت بالا و معمولی و نسخه کم حجم به همراه متن آهنگ

Download music Bargharari Aziz by Alireza Rahimpoor

بخشی از متن این اثر:

 سر کیفی عزیز برقراری   آخر امروز عقابی یا قناری   سر کیفی عزیز سرحالی   چیه امروز تره شیری یا شالی   اگه شالی عزیز مثال شیر ته پشتمه   امر هاکنی سرمه کشمه تی زاغ چشمه   اگه ته‌...

دانلود اهنگ برای جشن و شادی - اهنگ شاد علیرضا رحیم پور با نام برقراری عزیز رو به رشدی سر‌کیف دریو اشتی اوشتی (برقراری عزیز)

دانلود اهنگ شاد برقراری عزیز رو به رشدی سر‌کیف دریو اشتی اوشتی اثر علیرضا رحیم پور با سه کیفیت 320 و 128 و mp4 کم حجم + متن آهنگ برقراری عزیز رو به رشدی سر‌کیف دریو اشتی اوشتی (برقراری عزیز) علیرضا رحیم پور

دانلود آهنگ مازندرانی علیرضا رحیم پور برقراری عزیز رو به رشدی سر‌کیف دریو اشتی اوشتی + ترجمه

𝄞 متن اهنگ برقراری عزیز رو به رشدی سر‌کیف دریو اشتی اوشتی (برقراری عزیز) علیرضا رحیم پور ♫

♩𝄞🎸♬♫🥁♫♪🎻🎶♭🎺𝄞

🎸𝄞   سر کیفی عزیز برقراری   🎤♫

🎸𝄞   آخر امروز عقابی یا قناری   🎤♫

🎸𝄞   سر کیفی عزیز سرحالی   🎤♫

🎸𝄞   چیه امروز تره شیری یا شالی   🎤♫

🎸𝄞   اگه شالی عزیز مثال شیر ته پشتمه   🎤♫

🎸𝄞   امر هاکنی سرمه کشمه تی زاغ چشمه   🎤♫

🎸𝄞   اگه ته‌ عقابی زود مره خبر هادن   🎤♫

دانلود آهنگ برقراری عزیز رو به رشدی سر‌کیف دریو اشتی اوشتی از سایت صدای موزیک

🎸𝄞   چارتا میشکا دره می دار سر پر هادن   🎤♫

🎸𝄞   اگه شالی عزیز مثال شیر ته پشتمه   🎤♫

🎸𝄞   امر هاکنی سرمه کشمه تی زاغ چشمه   🎤♫

🎸𝄞   اگه ته‌ عقابی زود مره خبر هادن   🎤♫

🎸𝄞   چارتا میشکا دره می دار سر پر هادن   🎤♫

🎸𝄞   برقراری عزیز رو به رشدی   🎤♫

دانلود اهنگ برقراری عزیز از سایت صدای موزیک

🎸𝄞   سر‌کیف دریو اشتی اوشتی   🎤♫

🎸𝄞   سر کیفی عزیز ایام به کامه   🎤♫

🎸𝄞   اتا شرطی یه روز تی جا بخوامه   🎤♫

🎸𝄞   اگه شالی عزیز مثال شیر ته پشتمه   🎤♫

🎸𝄞   امر هاکنی سرمه کشمه تی زاغ چشمه   🎤♫

🎸𝄞   اگه ته‌ عقابی زود مره خبر هادن   🎤♫

🎸𝄞   چارتا میشکا دره می دار سر پر هادن   🎤♫

🎸𝄞   اگه شالی عزیز مثال شیر ته پشتمه   🎤♫

🎸𝄞   امر هاکنی سرمه کشمه تی زاغ چشمه   🎤♫

🎸𝄞   اگه ته‌ عقابی زود مره خبر هادن   🎤♫

🎸𝄞   چارتا میشکا دره می دار سر پر هادن   🎤♫

🎸𝄞   اگه شالی عزیز مثال شیر ته پشتمه   🎤♫

🎸𝄞   امر هاکنی سرمه کشمه تی زاغ چشمه   🎤♫

🎸𝄞   اگه ته‌ عقابی زود مره خبر هادن   🎤♫

🎸𝄞   چارتا میشکا دره می دار سر پر هادن   🎤♫

ترجمه آهنگ

🎸𝄞   سر کیفی عزیز برقراری   🎤♫

🎸𝄞   آخر امروز عقابی یا قناری   🎤♫

🎸𝄞   سرکیفی عزیز سرحالی   🎤♫

🎸𝄞   امروز تو چی هستی شیری یا شغالی   🎤♫

🎸𝄞   اگه شغالی مثل شیر پشتت هستم   🎤♫

🎸𝄞   امر کنی چشمای رنگیتو سرمه میکشم   🎤♫

🎸𝄞   اگه تو عقابی زود به من خبربده   🎤♫

🎸𝄞   چهارتا گنجشک رو درختم هست پر بده   🎤♫

🎸𝄞   اگه شغالی مثل شیر پشتت هستم   🎤♫

🎸𝄞   امر کنی چشمای رنگیتو سرمه میکشم   🎤♫

🎸𝄞   اگه تو عقابی زود به من خبربده   🎤♫

🎸𝄞   چهارتا گنجشک رو درختم هست پر بده   🎤♫

🎸𝄞   برقراری عزیز رو به رشدی   🎤♫

🎸𝄞   سر کیف هستی و آشتی اوشتی   🎤♫

🎸𝄞   سر کیفی عزیز ایام به کامه   🎤♫

🎸𝄞   یه روز یه شرطی ازت میخوام   🎤♫

🎸𝄞   اگه شغالی مثل شیر پشتت هستم   🎤♫

🎸𝄞   امر کنی چشمای رنگیتو سرمه میکشم   🎤♫

🎸𝄞   اگه تو عقابی زود به من خبربده   🎤♫

🎸𝄞   چهارتا گنجشک رو درختم هست پر بده   🎤♫

🎸𝄞   اگه شغالی مثل شیر پشتت هستم   🎤♫

🎸𝄞   امر کنی چشمای رنگیتو سرمه میکشم   🎤♫

🎸𝄞   اگه تو عقابی زود به من خبربده   🎤♫

🎸𝄞   چهارتا گنجشک رو درختم هست پر بده   🎤♫

❤️️ شما را به شنیدن این آهنگ مازندرانی شاد برای جشن و شادی با شعر  سر کیفی عزیز برقراری   آخر امروز عقابی یا قناری   سر... دعوت می‌کنیم.❤️️

دانلود اهنگ برقراری عزیز علیرضا رحیم پور

دانلود اهنگ کم حجم برقراری عزیز رو به رشدی سر‌کیف دریو اشتی اوشتی علیرضا رحیم پور کیفیت MP4

دانلود آهنگ برقراری عزیز رو به رشدی سر‌کیف دریو اشتی اوشتی (برقراری عزیز) علیرضا رحیم پور با کیفیت 128

دانلود اهنگ علیرضا رحیم پور برقراری عزیز با کیفیت 320