دانلود اهنگ ترکی برای ماشین yaktim gemileri dönemem asla (Yaktim Gemileri) با صدای Ozan Koçer در سه کیفیت: mp3 با بیت ریت 320 و mp3 با کیفیت 128 و نسخه mp4 کم حجم آهنگ

download music file Yaktim Gemileri by Ozan Kocer

دانلود آهنگ برای ماشین - اهنگ Ozan Koçer با عنوان yaktim gemileri dönemem asla

بخشی از متن این اثر:

 Yaktım gemileri dönemem asla   Sevemem sevemem seni asla   Bir daha beni ağlatma   Sevemem senden sonra   Çok uğraştım   Anlamadın sevgimi   Değer verdim   Hep ezdin sen yüreğimi   Bir gün çikarsan karşıma affet diye   Affedemem dönemem sana geri ...

دانلود آهنگ yaktim gemileri dönemem asla (Yaktim Gemileri) اثری از Ozan Koçer با سه کیفیت 320 و 128 و mp4 کم حجم + متن کامل آهنگ yaktim gemileri dönemem asla Ozan Koçer

دانلود آهنگ ترکی Ozan Koçer yaktim gemileri dönemem asla + ترجمه

𝄞 متن اهنگ yaktim gemileri dönemem asla (Yaktim Gemileri) Ozan Koçer ♫

♩𝄞🎸♬♫🥁♫♪🎻🎶♭🎺𝄞

🎤𝄞   Yaktım gemileri dönemem asla 𝄞🥁

🎤𝄞   Sevemem sevemem seni asla 𝄞🥁

🎤𝄞   Bir daha beni ağlatma 𝄞🥁

🎤𝄞   Sevemem senden sonra 𝄞🥁

🎤𝄞   Çok uğraştım 𝄞🥁

🎤𝄞   Anlamadın sevgimi 𝄞🥁

🎤𝄞   Değer verdim 𝄞🥁

دانلود آهنگ yaktim gemileri dönemem asla از سایت صدای موزیک

🎤𝄞   Hep ezdin sen yüreğimi 𝄞🥁

🎤𝄞   Bir gün çikarsan karşıma affet diye 𝄞🥁

🎤𝄞   Affedemem dönemem sana geri 𝄞🥁

🎤𝄞   Bir gün bitersen çıkarsan karşıma 𝄞🥁

🎤𝄞   Bitirdin senden önce beni (beni) 𝄞🥁

🎤𝄞   Yaktım gemileri dönemem asla 𝄞🥁

دانلود اهنگ Yaktim Gemileri از سایت صدای موزیک

🎤𝄞   Sevemem sevemem seni asla 𝄞🥁

🎤𝄞   Bir daha beni ağlatma 𝄞🥁

🎤𝄞   Kaybettin sen 𝄞🥁

🎤𝄞   Yaktım gemileri dönemem asla 𝄞🥁

🎤𝄞   Sevemem sevemem seni asla 𝄞🥁

🎤𝄞   Bir daha (bir daha) beni ağlatma 𝄞🥁

🎤𝄞   Sevemem senden sonra 𝄞🥁

🎤𝄞   Yaktım gemileri dönemem asla 𝄞🥁

🎤𝄞   Sevemem sevemem seni asla 𝄞🥁

🎤𝄞   Bir daha (bir daha) beni ağlatma 𝄞🥁

🎤𝄞   Sevemem senden sonra (aaah) 𝄞🥁

🎤𝄞   Çok uğraştım 𝄞🥁

🎤𝄞   Anlamadın sevgimi 𝄞🥁

🎤𝄞   Değer verdim 𝄞🥁

🎤𝄞   Hep ezdin sen yüreğimi 𝄞🥁

🎤𝄞   Bir gün çikarsan karşıma affet diye 𝄞🥁

🎤𝄞   Affedemem dönemem sana geri 𝄞🥁

🎤𝄞   Yaktım gemileri dönemem asla 𝄞🥁

🎤𝄞   Sevemem sevemem seni asla 𝄞🥁

🎤𝄞   Bir daha beni ağlatma 𝄞🥁

🎤𝄞   Kaybettin sen 𝄞🥁

🎤𝄞   Yaktım gemileri dönemem asla 𝄞🥁

🎤𝄞   Sevemem sevemem seni asla 𝄞🥁

🎤𝄞   Bir daha (bir daha) beni ağlatma 𝄞🥁

🎤𝄞   Sevemem senden sonra 𝄞🥁

🎤𝄞   Yaktım gemileri dönemem asla 𝄞🥁

🎤𝄞   Sevemem sevemem seni asla 𝄞🥁

🎤𝄞   Bir daha (bir daha) beni ağlatma 𝄞🥁

🎤𝄞   Sevemem senden sonra 𝄞🥁

🎤𝄞   Yaktım gemileri dönemem asla 𝄞🥁

🎤𝄞   Sevemem sevemem seni asla 𝄞🥁

🎤𝄞   Bir daha (bir daha) beni ağlatma 𝄞🥁

🎤𝄞   Sevemem senden sonra 𝄞🥁

🎤𝄞   Yaktım gemileri dönemem asla 𝄞🥁

🎤𝄞   Sevemem sevemem seni asla 𝄞🥁

🎤𝄞   Bir daha (bir daha) beni ağlatma 𝄞🥁

🎤𝄞   Sevemem senden sonra 𝄞🥁

ترجمه آهنگ

🎤𝄞   کشتی ها را سوزاندم دیگر نمی توانم برگردم 𝄞🥁

من نمی توانم دوست داشته باشم هرگز نمی توانم شما را دوست داشته باشم

🎤𝄞   دوباره گریه ام نکن 𝄞🥁

🎤𝄞   بعد از تو نمی توانم عاشق باشم 𝄞🥁

🎤𝄞   خیلی تلاش کردم 𝄞🥁

🎤𝄞   تو عشق من را درک نکردی 𝄞🥁

🎤𝄞   ارزش قائل شدم 𝄞🥁

🎤𝄞   تو همیشه قلبمو خرد کردی 𝄞🥁

🎤𝄞   اگر روزی پیش من حاضر شوی و طلب بخشش کنی. 𝄞🥁

🎤𝄞   نمی توانم ببخشم نمی توانم پیش تو برگردم 𝄞🥁

🎤𝄞   اگر روزی تمام شد پیش من ظاهر می شوی 𝄞🥁

🎤𝄞   تو قبل از تو (من) مرا تمام کردی 𝄞🥁

🎤𝄞   کشتی ها را سوزاندم دیگر نمی توانم برگردم 𝄞🥁

من نمی توانم دوست داشته باشم هرگز نمی توانم شما را دوست داشته باشم

🎤𝄞   دوباره گریه ام نکن 𝄞🥁

🎤𝄞   تو باختی 𝄞🥁

🎤𝄞   کشتی ها را سوزاندم دیگر نمی توانم برگردم 𝄞🥁

من نمی توانم دوست داشته باشم هرگز نمی توانم شما را دوست داشته باشم

🎤𝄞   کاری نکن دوباره گریه کنم (دوباره) 𝄞🥁

🎤𝄞   بعد از تو نمی توانم عاشق باشم 𝄞🥁

🎤𝄞   کشتی ها را سوزاندم دیگر نمی توانم برگردم 𝄞🥁

من نمی توانم دوست داشته باشم هرگز نمی توانم شما را دوست داشته باشم

🎤𝄞   کاری نکن دوباره گریه کنم (دوباره) 𝄞🥁

🎤𝄞   من نمی توانم بعد از تو دوست داشته باشم (aaah) 𝄞🥁

🎤𝄞   خیلی تلاش کردم 𝄞🥁

🎤𝄞   تو عشق من را درک نکردی 𝄞🥁

🎤𝄞   ارزش قائل شدم 𝄞🥁

🎤𝄞   تو همیشه قلبمو خرد کردی 𝄞🥁

🎤𝄞   اگر روزی پیش من حاضر شوی و طلب بخشش کنی. 𝄞🥁

🎤𝄞   نمی توانم ببخشم نمی توانم پیش تو برگردم 𝄞🥁

🎤𝄞   کشتی ها را سوزاندم دیگر نمی توانم برگردم 𝄞🥁

من نمی توانم دوست داشته باشم هرگز نمی توانم شما را دوست داشته باشم

🎤𝄞   دوباره گریه ام نکن 𝄞🥁

🎤𝄞   تو باختی 𝄞🥁

🎤𝄞   کشتی ها را سوزاندم دیگر نمی توانم برگردم 𝄞🥁

من نمی توانم دوست داشته باشم هرگز نمی توانم شما را دوست داشته باشم

🎤𝄞   کاری نکن دوباره گریه کنم (دوباره) 𝄞🥁

🎤𝄞   بعد از تو نمی توانم عاشق باشم 𝄞🥁

🎤𝄞   کشتی ها را سوزاندم دیگر نمی توانم برگردم 𝄞🥁

من نمی توانم دوست داشته باشم هرگز نمی توانم شما را دوست داشته باشم

🎤𝄞   کاری نکن دوباره گریه کنم (دوباره) 𝄞🥁

🎤𝄞   بعد از تو نمی توانم عاشق باشم 𝄞🥁

🎤𝄞   کشتی ها را سوزاندم دیگر نمی توانم برگردم 𝄞🥁

من نمی توانم دوست داشته باشم هرگز نمی توانم شما را دوست داشته باشم

🎤𝄞   کاری نکن دوباره گریه کنم (دوباره) 𝄞🥁

🎤𝄞   بعد از تو نمی توانم عاشق باشم 𝄞🥁

🎤𝄞   کشتی ها را سوزاندم دیگر نمی توانم برگردم 𝄞🥁

من نمی توانم دوست داشته باشم هرگز نمی توانم شما را دوست داشته باشم

🎤𝄞   کاری نکن دوباره گریه کنم (دوباره) 𝄞🥁

🎤𝄞   بعد از تو نمی توانم عاشق باشم 𝄞🥁

❤️️ شما را به شنیدن این آهنگ ترکی برای ماشین با شعر  Yaktım gemileri dönemem asla   Sevemem sevemem seni asla   Bir daha... دعوت می‌کنیم.❤️️

دانلود اهنگ Yaktim Gemileri Ozan Koçer

دانلود اهنگ کیفیت mp4: yaktim gemileri dönemem asla (Yaktim Gemileri) اثری از Ozan Koçer

دانلود آهنگ yaktim gemileri dönemem asla Ozan Koçer با کیفیت 128

دانلود اهنگ Ozan Koçer yaktim gemileri dönemem asla (Yaktim Gemileri) با کیفیت 320