لیست پخش آخرین عناوین با حجم کم (نسخه mp4 اختصاصی صدای موزیک)

آرشیو خوانندگان
امیرحسین افتخاریمحمد نورزهیافشین مرادیانساسان ساسانی کیاروهام دسترسیعلی علیخانیمسلمرضا آضرعلی میرداوود صالحیامین نیکانعلیرضا باباجانیگروه رستاکصالح رضاییناصر فاضلیزیسونناصر رزازیخسروعلی طباراشد یوسفیکیانوش حیدریعارف صفاییحمید کمالیامیر فضلیمبین رساییسجاد کل بیاتیمحمد زینی وندمیلاد یزدیشاهرخ عطاامیر عباس گلابآذین بردیاعلی مصورعلی روزبهعلی کاتبیمهرشاد کاووسیپوریا زارعیداوینمهیار تاجیکمیلاد بیدارعرفان واحدیجمال دهقانمحمدرضا رحیم زادهعلیرضا غفاریاحسان بااوجشاهین طاهامهران محمدیامیرحسین پاشاپورصادق آزمندداوود یونسیرضا برسامسعید محمدیسهیل غنی پورمجید وزیریپویا سلمانیامیر آرسینعلی نوروزینیما برناامین و امیداروانامیر باباییابوالفضل زنده دلاحمد فراهانیحسین معزیبخشاامید بهلولیرضا دارابیکارنفاضل دریسشاهین میریرهیابایلیارمجید آهنگرمیلاد والاامید صادقیامید زمانیافراسامان آرادمصطفی عابدینیمندیناصر رشیدیگروه بابا آدمعلی عارفمحمد صمدیمیلاد میثاقرهام آژیدهابوالقاسمندیمافشین خان محمدیمحمد شهنوازساشا سبحانیسعید آرامحمید حقیقیبهراد طاهریانفرزاد کیانیامین پناهیمحمد بهرادعامر غیاثیکاوانعلی سانیارمیلاد مقیمیژینمحمد مهاجرمهدی جمالیمیلاد مورتوعلی ظاهریامین نیکرضا ساجدیسینا فرناممیلاد راستادیوسف جمالیعلی عبدالمالکیمسعود جلیلیانسیروان خسرویکاوه یغماییمرتضی سرمدیبیژن نظریشاهاسیاوش یوسفیسعید مدرسآرشاناتابک علیزادهرضا خازنی فرمهراس شایگانمحسن دولخانیسالار رنجبرمحمد مهرادافشین اشرفیمستاندانیال عبداللهیدانیال مقدمسجاد علامیعلی حمیدیفاضل جمشیدیوحید هوشمندایماژعمران طاهریآرسانعلی اصغریرامین زارعیمیلاد خوشنوامحمد علیشامحمد آقاییعلی شهرکیامید عقابیآرکامعالمماهان بهرام خانمهدی منافیمحسن قزوینیپرویز خوش رزممیلانمیلاد قائمیوارانسعید مشرقیمرآتامیر دل زندهکیوان شهسوارعلی علیزادهعلیکمصطفی پاریزیامیر سامسعید ولی پورمرتضی دشتیکامل بندرسول علیشاهیعلی آسیاییعرفان رجامهران مستیشهاب مظفرینوید نیکشهرام خاکپورپسران شرقیامیر بهادرامین حبیبیامید اسدیشهریار قمیعلی اصغر رشیدیامیرحسین نوشالیایلیا اسدیامیر صالحیپدرام محمدیشهریار خیرخواهوالایاررضا عزیزیکسری فربدعلی عظیمیهانا موصلانیعلیرضا روزگارنیوادطیب امیدیمیثم ترکانسعید محققباربدعباس اَوانعلی مقصودیعلی فداییهونامعلی ابراهیمیآدینهمرتضی فتاحیعلی خاکسارمیثم مهناامید رسول پورپیشرو هورامیحامد طاهاحسین جلالیشهریار فتاحنیما نصرسامی بندرامین مبارکیمقداد سیناحامد خضریامیرحافظ رنجبرعلیرضا قاضیحسین ملکانمحسن نهایینیما آرازمجید نادریانبهنیاسیاوش ساممجتبی ترکاشوندفرشاد امینیژیوانیوسف تقویمحمدرضا جلیلیآریارادارشنرایا حیدریمهدی کیومرثیرایان احمدیانهیرمانشایان قاسمیرضا قادرمهدی فرامرزسعید عجمعلی اسماعیلی فرعلی کیانیامید قهریانایمان ابراهنیما جهانیمهدی تنهاییسعید زینالسعید باباییداوود خالقیافشین آذریمحمود الترکیکیا وفاپارسا خبازرضا پایروندایلیا قاسمیمعین زدحفیظ تک استارآرین مقربدانیال ملکپیمان پاکرادامین بردیاامیر صیافحمید افراسعید فریدونیمهدی امینیانپیمان اشرفیابراهیم درزی حاجیحامد سلطانیانرضا نجارهوراد احمدیامیر بهرادیونامجید خراطهامتین دو حنجرهایواشپدراموامید نصرتیتابشمحمود تمیزیلاوانسینا بهدادحسین حیدرزادهمحمد آذینسیوانمحسن نجم الدینکاوه زمانینیما گرشاسبیراژانآبان بلوچیبختیار صالحمصطفی مظفریفواد فضلیشاهین راستینمحمد عشقیسعید شهروزشادمهر عقیلیرامین فردینحمیدرضا کاظمیارشکمسعود الیاسیامین جعفریانپیوندآریومارتینمحسن نتاجحسین مجلس آراهومن پناهیمجتبی اوجیکیامهرصادق کوهسالیمیلاد درخشانیبیدلچنگیز حبیبیانامیر امیریحامد صیدگرحمید هانانحسام الماسیمهرزاد رادسعید دهقانداوود بایگانام آر بیپرهامامیر پریچهرحسین اسماعیلیداوود شعبانیآراز احمدیمهدی عالیامین آبادیانرضا ثقفیامیر سایاندانیال رنجبرمهدی آزادگانناصر عباسیدانشآرمین برمایهمحمد نجف پورعلی تیرمایهسروش یکتاشهاب بخاراییعطا ظهوریمحسن تنیعلیرضا بابامهدی طاهریمبینپیمان بهامیثم غلامیامین ستاریرضا تنابندهامید آذرمهدی اثمریمهدی صادقیعلی عباسیامید صابریرضا رحمتیآرش کیانروزبه بمانیهومن‌ ماهانماهور افشارآرش عدل پرورمسیح عدل پروراحسان نی زنفراز فلاحیامیر رشوندمجید حسینیهمایون مولاییدامون سهراب خانیابراهیم درزیافشین مطمئنبرسامدانیال تجریشیمجتبی غرابایلسسسهیل همتیرضا میرابامین حسنیمسعود صابریامیر آزاناشکان شمساییامیر قاسمیگروه پالتسهیل رحمانیبردیا رادعرفان رفیعمهرداد میرانیتورج توسلیهیوانیما گلنژادپیمان پرهانمحمد محرمیمعینمسیحمحسن نوریبیژن یارعلی یاسینیبرای روز مادرعلی‌ فراهانیحامیممحسن‌ فمیمهراسمحسن چاوشیرضا کوهسارمهرداد سلطانیآرش گلمکانیبرسام آریادایانمحمد سرمدیپوریا احمدیمهران خاکبازآصف آریابهنام بانیامیرخوشنگاریاسانرامی بیادکایا صفویرادین‌ فردشهامعلی قلیچدانوشامو بندمسعود‌ آریاعلی‌ یزدانیرامین رعیتحسین اسدیحمید اصغریارشا دهقانیآرون افشارمحمد‌ چناریامیر چهارمسینا میزانمهدی یغماییشهرام شکوهیحسین رجبیسینا شعبانخانیحسام صداقتینوانرضا یزدانیایوان بندمونو بندرادینشهیار جوادزادهسعید رهنمافرماکان بندماهدپدرام پالیزعلی زارعیحامد برادرانرضا مریدیامین رباطجزیعلی مولاییمحمد النچریبابک جهانبخشمهدی جهانیعلیهاعلیرضا مهدیانسپهر شاکریامیر خوشنگارمهدی احمدوندوحید کشتکارعلیرضا محرابیمهدی سعدیفرداد انصاریکامران مولاییمعین زندیمجید واحدیرستانرامیسعید‌ شریعتسعید عزیزیمهیار امیریاحمد سلوابوذر روحیمحمد نیکانعرشیاسنیما خانیعرفان طهماسبیفرزاد فرخزانکوفرزاد فرزینفریدون آسراییسامان جلیلیعلیرضا طلیسچیمحمد علیزادهرضایامیلاد باباییپازل بندحانانآرازیوسف زمانیحمید مهاجررضاممیثم رویاییرامین توحیدیامیر عظیمیهوروش بندآرشا رادینمیثم ابراهیمیعرفان اسدیمسعود سعیدیمیثم کمالیچارتارسروش دادیارمجید رضویطاهرامیر بشیرکوروش توحدیمجید پارساهاوشمحمود عربیزکریا عبداللهآیت احمدنژادنچیر هورامیهومن نجفیمسعود صادقلومحسن یگانهیوحناحسین‌ حقیقیگرشا رضاییآرمین‌ زارعیرضا نیازیفرشاد اسکندریرضا‌ امیریمحسن ابراهیم‌ زادهجواد اردیبهشتیمحسن ابراهیم‌زادهاحسان خواجه امیریعلی لهراسبیمرصاد الفشایان‌ جهانشاهیعلی درخشانرضا‌ شکیباییرضا بیجاریعلی خدیشامین‌ رستمیرضا صادقیحسین‌ خراسانیمجید اخشابیمحسن بیاتامید جهانشایاناحسان پایارضا شیریریوانپویا بیاتیحمید هیرادآروین صمیمیامیرعلیرضا مهنیراغبحمید عسکریپیربدفرزاد بهرامیآراز‌ موسویمحسن دولتمیثاق رادحمید حسامامیر برهانمحسن مرتضویمیثم بالیراییناَرشانایمان ادهمیاسر سمیعیوهدادایمان زمانی نیامحمدرضا مختاریمهدی علیمیریعلیرضا قاسمیگویامجید پورشریفمجید احمدیبهادر ییلاقیامین رفیعیامید مهدویحسین حیدریپویا پارساشاروامیر بژندیابراهیم گرجیابروی قاجاریسعید اکرامیامیر ملکاسهراب پاکزادمرتضی دلوارحجت اشرف زادهرضا فرشبافعلی غیاثیفرزاد امیدیسینا صداقتسینا نقابیعلی ساممعین طیبیعلی داستارنیما زرگرمهدی میرزاییمنصور علیشاهحمید سماواتعلیرضا قربانیایلیا منشوربرای امام زمانوریاامین بانیسالار صفرزادهماهیارآریا حسن پورهاشم رمضانیدوکسامین تاجیکسینا پارسیانآراد خدادادیسعید پورسعیدمستر کیارشرادمیرمحمد منصورپورهادی ناروییمصطفی مسلمی زادهسجاد جاویدعلیرضا ولیزادههومانرسول پریوششهاب فالجییونس سیاوشاحمد نیکزاداشکان عربجواد بیاتآرش لاکانیآراد پارسیعادل دادارسامان علیزادهحسین شادی محبوبسالار عقیلیامیرحسین سواریعلی مصلی نژادکوروش زارعیپیمان شهیدیعمادبارن جباریمحمد رضا قاسمیمحمد خان باباییمهرداد پازواریآرمین نوبهارمجتبی شجاععلی دقانوحید مرادیجواد نکاییمهدی فراهانیبکتاشکاوه کلاسیحسن فلاحیحامد همایونهامون میرزائیزانیار خسرویسعید صادقیرسول‌ رضاییسامان بیگیساسان‌ آرانامیرعلی بهادریابوالفضل اسماعیل نژادبهنام حسن زادهامیر خانیعماد طالب زادهابی عالیحیدر رضا نریمانیپیمان برادیگاهیمهدی رسولیمحمدحسین پویانفرپرواز همایکسری زاهدیشهاب‌ حبیبیپویا نظافتیپدرام نجفیانآرمانی بندآریا نیکهوواکمانی کاکاوندعرفان پروریمهدی مالمیرسهیلمجید یلانمحمد شایانعلی منتظریهمایون شجریاناحمدرضا امیریسهیل دفتریایرج بسطامیمحمد جواد رحمانیمحسن ملک پورشهدادصادق شیخ زادهمسعودعلی ای توکارن لطفیحسین فرخیراکافرهانوحید امیریسهیل مهرزادگانعلی بهجتیناصر پورکرممهدی نریمانیفرهاد قایدیشاهان رادامیر چیتگرولی قاسمیرضا علیزادهرضا کردامیر قمیمحمدرضا سامساساناحمد صفاییعلی خدابندهدکتر هادیمحمودرضا اشرفییونا مهرادعلی زحمتکشهورانعلیرامآکوردامید بهرامکمیل نصریعلی سالمیمهدی ضرابیدانیال درخشانمرتضی اشرفیعرفان لطفیسعید آراناردلانکیساند دانپیمان عباسیسوران آلانآرین صالحیحسین عظیمیعرفان ابراعلی عنابستانیپویاد مرادیرضا نهاییحمید خرمدانیال هندیانیمحمد پورمهرآرینفرزاد خراسانیابراهیم اصغرپورپوریاماهان بهشتیامونیاشار شایانرضا فریداحسان آروبندمهدی مقدمکاوه معصومعطا شهریارشایان میرزاییعلی گرشاسبیعلی خلجاحمد میرزاییمهراد جمعرفانفردیارمتیارمجتبی پورعلیابوالفضل پیروزحمید ماهانسینا گودرزیحامد سلیمیسعید میرصفوتیحمید غلامعلیامید افخمعرفان کرمبخشدکاموندعلیرضا جلالعلی ادراکیعرفان خشرودیرضا جیرادامیر بدیعیمهدی محمد زادهمحمدرضا شجریانامیر کرمانشاهیمیلاد میمندیمهدی علیزادهمهدی فرجیاسی دهمردهامیر محمدینیما مهدویمحمد تقی زادهپیمان حسینیامین عرب پورمهران طاهارامین شمسمهرداد توکلینریمان پناهیمحمود کریمیحسن عطاییحمید علیمیرضا نریمانیبرای محرمپیام کیانیامین شاهمحسن آقاخانیحمید برسامعلیرضا وجودیوحید رمضانیعلیرضا سامحمیدرضا خواجهابوالفضل حاجی زادهمحمد راستگوایلیا احمدیدانیال جوکارمحمد میوه چیانپیام قربانیفرهاد فروتنیکسری گلشنیحسین ستودهمحمد شهریاریبنیامین ضیاییشهریار فرمان آرادانیال کاظمیمجتبی ولی زادهمحمد فصولیامیر برومندهومن ایرانمنشمرتضی بابمحمد عقیل شایستهشاهرخ رویانیرضا ریحانیمهران عظیمی نژادایمان جعفریمهدی ملکیامید آرشامبریمان بندحامد شیخفرامرز عقلمندحمیدرضا مجد فقیهیمیلاد زارعیمهدی قاسمیعلی داستانیجواد الیاسیدارا دلداراشوانرحمان تککیانوشمسعود مفیدیمصطفی پویانمیلاد ام پیعلی احمدیانیاردلان لاوانحسین توکلیمحمد مرصادحمید شمشکیمحمد زوارپیام ریخته گریمیلاد عیوضیامیر علامحمد بیرانوندآرش خانوحید سدیدیامیر نوریامیر کشتداربصیرمهدی ربیعیارشادمهرداد فلاحتیراوینحسین بشارتیمحسن آرادشاهرخ سالارمیکائیلفرهاد فرهادیجواد عباسیرضا بی انهادی ناروئیامین تیرزادرضا سامرآراز عجمیسجاد آراددانیال صدریعادل قنبریفولاد ویسایلیا پاییزحسن مزینانیعلی آقاخانیسبحان عابدگروه میلاد همتیروح الله تجسسدیانلرازیس بندامین سرحدیامیر بردیاعلی امامیمهران مهاموحید دانشورمرتضی گودرزیمهیار ملکشاهیشارادمحمدرضا کاکاییابراهیم مجیدیمحمد ترکفریاد رادعلیرضا میدانیسجاد فراستعلیرضا برزینسورنا قجرحمید نیک اندیشفرشاد کلوانیآترین پاکمهرمهرداد جعفریعلی سمیعیمیثم شیخ الاسلامیبه مناسبت عید غدیرعلی رمضانپوربهروز فشیمجتبی سلمانیمیم تماحسان قلعه نوییبنیامین رضاپورمسعود أزمانمتین اصغریپویا شبیریامین سمیعیمهدی خزاییرامتینحسن بابامجید ولاییایمان رحیمیابوذر بیوکافیامیر حافظصالحآرش قیصرخواهمیثم فائزعلی رزاقیعلی صالحیامید پیروزیعلی اخباریمهدی خداپرستبهنام خزاییآرش خان احمدیامین پرورامیر خوشنامامیر ارسلانفرهاد منشیحیی اسکوهنرمند نامشخصعطا رادفروفایاررضا مزیدیحسام مردانیامیر عرفانمهرداد رمضانیسینا مرادیبهروز بردیاوصال امیریارسلانمیثم کیانیاران یوسف زادهحمید رخشندهآرنهاشم موسی پورمحسن قمیامیررضا هراویمتین خجستهماهان خدادوستناصر زمانیمتین محمدزادهمجید دیباسعید حسن نژادسین شینپوریا صدرمصطفی اقاجانیمهران ابراهیمآرمان یکتاعرفان حیدریامیر اکرامینوید جاویدمسعود فراهانیپویا عطاردیمهراب مرادیحسام فریادسایمانمحسن آویدپیام پارساافشین ابراهیم وندکوشیار وارسبیژن مرتضویایمان سیاهپوشانامیر اصلانیسامان اسماعیلیصفاییامیر دیلمانیمحمد اسداللهیرضا سورناعلی دیباجعرفان ادیبمهدی جلیلیرامین کرمیمجابصابر علیزادهیاسر رویانیعزیز ویسیامید نصریامینامیر یاشاامیر تاجیکبهزاد پارساییکربلایی هادی اسلامیمهران مولاییمحمد نوریهومان هادیمیلاد همتیارشابرسام افشارسبحانجلیل پیرمومننیاممحسن فلاحیسعید مرکدیاحسان انصاریمهدی محتشمآئینمیلاد ذوالفقاری نژاددیزپوریا وجدانیفریادمحمد کوثریسید علی مومنیاحسان عظیمیمحمدرضا عشریهعرفان نجفافشین صادقپورآرش معروفیعلیرضا افتخاریمهدی رعناییمیلاد میلادیمیثم مطیعیحاج ابوذر بیوکافیهادی اسلامیدیاراحسین خلجیعلی آروندیاسر آتش افروزمحمدزند وکیلیبرای شهادت حضرت فاطمهبرای ولادت امام علیبرای شهادت امام علیمیثم کاملیبرای اربعین امام حسینموذن زاده اردبیلیحسین سیب سرخیپوریا احسانیسید مهدی حسینیحسین طاهریمحسن تاجیکمیلاد فرهنگیوحید امیدیمهدی علیپورحسین موسویمجید بنی فاطمههومهر آرتینجواد مقدموحید نامدارمجتبی سپهریمحمد سناییکاوه سلطانیشاهرخجواد جراحیصائب عوض پورعلی ساغریچیمهدی آبگونبهزاد آریاپرویز پاشاامید لوافانعلی دیوسالارحامد بابازادهابوالفضل داداشیمجید داوودیاشکان عزتیدانیمیلاد خردمندآریو شمسماهررمضان قزوینیمصطفی خسرویبابک رهامحسن محبوبیکامران خوش نیتبهرام آویدشاهین بنانوحید قربانیاشکان هاشمیاحمد قائم پناهاحسان یاسینعلی اکبر قلیچبابک رحمانیعارف شجاعیوندارامیرحسین صفری زادهآرمان ذویاهویارسعید شایاسمه زاد مهجورمیثم خداوردیسروش رضاییسعید ترابیپایکوب بندتوحید ناصریکیوان حیدریفربد رحیمیآزاد جواهریعلی عبدیهاشم بافقیمحمدرضا شعبان زادهاحسان آذریعلی صدیقیحمید فردجواد میثاقیسجاد زمانیاندلسوز خالدیراشین بندمسیحا روزبهمهیار خلیل زادهشهرام عبدلیرضا عزیزانآنوئیلآرش کیهانمیرامینمصطفی طرفیکسری کی کیآرش صبورمصطفی ایرانیانهادی حدادیفرشاد آزادیروح الله رضوانیفرشید پدراممیرکا محمدیاحمد شهابیفریارمحسن گروسیآرش فرخزاد نباتیرستاکحسین سعیدی پور7 باندسعید کاتاراسی بندپیمحمد کجوریحامد اکبریسهیل یاساناشکان یادگاریدانیار بختیاریابراهیم اقتدارصادق رادحسین کلیوندسپهر پندارالیاس اسکندریرضا نیک فرجامرضا نظریسعید نجفیآرمان گرشاسبیسیامک عباسیکارن فراهانیعلی قاهریحسام پارسنیامهدی شریفیمجید رادمانامید جعفریحبیب کوهساریاهورا قاضیجاوید نصیریسام مومنیسامی جهانسوزآرادمهرمهدی نظریماکان باندنوید ترکمنعلیرضا فیروزکوهیسعید ایمانیبهنام اختیارییونس بیاترضا اکبریطاها محرابیامیر سالاریسجاد پاریاوابوالفضل موسویمحمد خادمیسپهر عبدالهیعلی رنجبرامیر آرتامعادل میرزاییمهران توانااحسان دلبندیحامد سانیانیرضا شایانامیر زارعمیلاد جهانبخشسارنگوحید آریاابراهیم رادانسامینادعلیرضا کیانشهرام وفاییرضا شریعتیشعیب گودرزیآرتا صلاحشآدرینیارا زاهدابراهیم تاتلیسایوب قلعهاحمد سعیدیمهدی محمدبیگیعلیرضا شمشکیحامد رمضانصادق پورمنصوریاشکان رسامحمد کریمدمورپولاد پیرانمحمد پیمانیاشکان شایستهرحیم شهریاریرضا کرمی تاراروح الله کرمیعلی نصرمرتضی پاشاییمحسن زندیآوات بوکانیمهدیار موسویمحمد قریشیمحمدرضا صابریساسان کنشلوماهورصدرا سیادتعلیرضا پوراستادعلی قزلباشعرفان آرنمبین رضازادهبهروز لطفیمسعود کرمیمحمد محمدیسروش فرهمندعلی نوابپیام عباسیرضا الهیمظاهر امیریمصطفی غیاثیحجت رضویسجاد و آرمینبرای روز دخترعبدالرضا هلالیسجاد شهریارامین مصدقعلیرضا باغشاهیفرشاد غیاثیمحسن زمانیعلیرضا مردانیمحمد تورانیمحسن ناحیعباس مهاجرحسان فردینپیام مهاجرآرمین زارعکایانفریدون بیگدلیبهراداعرشان عربادوینبرای امام رضاگروه سرود نجم‌الثاقباکبر پناهیکارن درویشآرمان رادمهرحسین فرهنگمهیار پسندیدهحمید هونامعلی زند وکیلیآرمانمحمد اصفهانیصدرا صارممحمد معتمدیمهراد توکلیانآرین دادخواهسهیل درخشانیدویارسهیل صالحیشهرام نظریمحمد رضویرضا بهرامپویان کریمیسالارروزبه کرمیجواد آرساممهران مصطفویعلی احمدیعلیرضا بحرینیپاشا هادیانمسعود داییمهران محرمزادهامیر بختیاربابک مافیحامد سعیدیمعین یزدانیفرآریا بختیاریدامون آریاسجاد زارعمانیارسعید دانشیمجید یحیاییالیادفرهاد کیانیاشار آرکامحمد بخشییاراشاهد صفریرسول صحراییامیرحسین عزیزینیمانعلی نیکپدرام پیامیامین فاتحمرتضی شهریاریمعین نجف زادهجانیارعلی سفلیماهان سعادترضا ملک زادهنامیرآمعین سلیمانیمسعود اسماعیلیامیر پارساامیر نامورهرماسحمید رحیمیمحمد سلیمحسین کارگرحسین سمیرعلیرضا ریاضیعارف قادیحمید شکرانهامیر عمرانوحید حیدریفرهاد تحریریایسامکاویان بندمیکاییل رهنماعلی جلالیعرفان قنبریشای رادپوریا آریانفرمحمدرضا اصیلیانایرج نامیمسعود عزیزیمحمد امیریبهنام خدریناصر زینعلیسینا حجازیامید راستینمحمدرضا خزاییمیثم مهراجحامد احمدیمیعاد عظیم پورهادی فلاحامیر یوسف پورسامان فرجیمهرابسجاد عسکریبهمن سعادتامیر آیهانشراگینگروه ایهامابراهیم محمدیمیر میثمبابک شکارچیامید عرشمهرداد تایممحمدرضا ابراهیمیفرهاد رادبهمن سلحشورافرازامیر فخرالدینمجتبی دربیدیبهنادمیراثسیامک هنرورسعید سامسروش موسویفرهاد آرادزکی شمس آبادیپژمان جمشیدیمحمدرضا هدایتیآیهانمرتضی شیخیرامین تجنگیمحمد مهدی شرفیفرهاد خلیل پورجواد زارعدانیال جوانمحمد لطفیجاوید سلیمانیشهراد شایانآدورعالیم قاسیمفهومن خانمحسن احمدیایلیامیثم قربانیسینا سرلکمیلاد اسدیمهرتاشمهدی بیاتامیر ایراناکبر مرجانیمیلاد غلامیمهدی مانیکیوان شهبازسیوان گاگلیرضا همتمصطفی شکرانیامید آمریمهدی آبانحسین منتظریآرمان صداقتامیرمحمد رشیدیسجاد دربندیراشان پایدارمیلاد بهمنیگروه سرود مهدیارانعلی حسینیمانی ارمغانآریاسامین محبوبسجاد حسینیجواد ابتسامحسین افضلیعلی ایلمانمجید حاتیرضا صبوربرزینمیلاد نوبختمحمد هاشمیهومراکبر گلپایگانیمجید ملوندیصادق داورپناهسجاد زاهدیسهراب نوربخششکیبگت آقا حسینیمحراب عسکریپارسا محمدیپیمان آدیداسشایان اشراقیمتینسیاوش منصوریحسین حسینیمحمد محبیانسعید نبی زادهعرفان امیاریمحمود سهیلیسلمان انصاریامیر علیپورسام رئوفیهادی رشیدیامین تقی پورکامران خلیلیاکبر ارتانلوسجاد حسین زادهمسیحا بیکامین پاشادانیال منجزیعلی تومهنوید مقدمیآرآاریکسونیونس احمدیمهدی صالحیجواد مرادیمهزیار رزاقیکارن بندآرمان اسماعیلیروماکآرتین قاسم پوریدادارعلی صبورینصیرمهدی حیدریرضا دژانگاهحمید فروغیابوالفضل شیروانیعلی یگانهحامد صفاپورعلی اردلانشهرام صفاییعرفان موسویکاوه ایرانیحسام بیکمصطفی عربیانویرادعلیرضا وفاییعلیرضا جوادیپوریا آرینسینا جوانشیرمحمد قهاریکولاک بندپیام ولیزادهستارشاخوان احمدیحامد میرانکیوان داوودیعلی رجب پورعلی آقادادیمجید سلطانیمتین و مبینحسین خسروخاورعلی بهاریآروانمحمد آذرهامونایمان فلاحرحیم پور درخشمسعود فرهوشعلی هاشمیمحمدرضا علیقلیماهور بندهاکانامیر اصغرزادهپاشا هوشیارامیر ریاحیمیلاد تاجیکعلیرضا سالیکندهمحمد فخیممهیار نوری زادهشاهین صاحبیمهرمانساهامهدی دانشمهدیارشارودامیر کربلاییرضا سامی نژادمحسن رحمانیمیلاد قربانیاحمد ملازهیمسعود علائیانعلی صالحی فررضا زارعابی عزیزیسلمان جعفریمازیار فلاحیکاروان خباتیصادق زینامیر حافظ رنجبرجواد بابایینوری احمدیمجید داودیبرای ولادت امام رضاآرمین سبزواریمرتضی جعفرزادهبامدادمحمدرضا فاخرنیاکیانامیر سالار جاویدعلی شهسواریغلامرضا صنعتگروحید طاهر پورعلی حق پناهسجاد زورمندپارسا کیانOzan Koçerفاضل منصوریمحمود ذولقدرعلیرضا رحیم پورعلیرضا فرامرزیرایمونامین حیایی

دانلود اهنگ کردی فرشاد آزادی و میلاد راستاد بی احساس بی انصاف اریشه وگردم درودان بی انصاف

خدایی جدایی نه حقه منه بی گناه نی فلانی فلانی

شکانی شکانی غرور کسی که قسم خوردی آی دل وبانی

بی احساس بی انصاف اریشه وگردم درودان بی انصاف

اریشه وباچه مگه قولی آی دل وری بودن

احساس بی احساس بی احساس

چجوری بله بگم مدیونه این عقدناممی

صد تا امضا رو کج میزنم وقتی همش جلو چشم منی

دست غریبه گردی ونو دوست و رفیق و آشنا خرابم کردی

نفرین به این آدما که بالا سر من دست میزنن

خطبه ی عقدم که خوند و عاقدم پرسید ازم چجوری بله بگم

بعد این پیوند ما پیدام میشه تو این حوالی

بالاخره تنم کردن لباس دومادیمو حیف که فقط جات خالی

از گذر این سرنوشت لباسام شبیه بهش

امشب باید نقل بپاشی باید بگی تبریک بهش

جای تو یکی دیگه حلقه کرد تویه دستم به یکی دیگه محرم شده

خدایی جدایی نه حقه منه بی گناه نی فلانی فلانی

شکانی شکانی غرور کسی که قسم خوردی آی دل وبانی

بی احساس بی انصاف اریشه وگردم درودان بی انصاف

اریشه وباچه مگه قولی آی دل وری بودن

احساس بی احساس بی احساس

چجوری بله بگم مدیونه این عقدناممی

صد تا امضا رو کج میزنم وقتی همش جلو چشم منی

دست غریبه گردی ونو دوست و رفیق و آشنا خرابم کردی

نفرین به این آدما که بالا سر من دست میزنن

خطبه ی عقدم که خوند و عاقدم پرسید ازم چجوری بله بگم

بعد این پیوند ما پیدام میشه تو این حوالی

بالاخره تنم کردن لباس دومادیمو حیف که فقط جات خالی

از گذر این سرنوشت لباسام شبیه بهش

امشب باید نقل بپاشی باید بگی تبریک بهش

جای تو یکی دیگه حلقه کرد تویه دستم به یکی دیگه محرم شده

دانلود اهنگ مهیار نوری زاده من بی تو میمیرم اگه نباشی تو یار این دل ساده ام نباشی

حال دلم خوبه کنارت آرومم عشقم

نمی‌ذارم کسی تورو بندازه از چشمم

دست کم صددفعه باید صدام کنی جونم

دست خودم که نیست من به صدای تو تشنه ام

من بی تو میمیرم اگه نباشی

تو یار این دل ساده ام نباشی

کنار این دل عاشق من بمون

حالم با بودن تو میزونه

تب تو منو میسوزونه

جای تو نمیاد کسی بدون

شدم درگیر اون چشات

قوربن اون روی ماهت

شبم شعرم کم میاره جلو پیچ و تاب موی سیات

کاش بدونی چقدر تورو

این دل وامونده میخواد

من بمیرم واسه اون دوتا چال روی گونه هات

من بی تو میمیرم اگه نباشی

تو یار این دل ساده ام نباشی

کنار این دل عاشق من بمون

حالم با بودن تو میزونه

تب تو منو میسوزونه

جای تو نمیاد کسی بدون

دانلود آهنگ رحیم پور درخش تو چشام سی میکنی میگی عاشق منی

تو چشام سی میکنی میگی عاشق منی

مودلم خشن و تو چه خشن همزبونی

پسینا افتو غروب دل وو دریا میزنم

میشینم کنار دریا سی موجا میکنم

آی دلم می خواد بشیم دل و دریا بزنیم

دس تو تو دس مو سی موجا بکنیم

آی شوا سی محض تو تا و سحر چش نزدم

سی بدست اوردنت دس به هرکاری زدم

مو میمیرم بخدا ای ی روز نوینمت نوینم غمت

یه روز تش می گیرم پی غمت

دلم فکر منمنن بشم ای یادم بشی

ری دلت پاویلم پی دلم جدا شی

جات همیشه رو چشام دردت درد سینه

هیشکی جز خداش نفهمی دلم بی توخینه

دانلود اهنگ میثم مهراج مگه چندبار تورو دیدمت اخه سرجمع ولی چیکار کنم که چشمات

کاشکی میشد باشی پیشم که همرو قیچی کنم

چون با تو کیف میکنم

اخه تو حیفی گلم

عادی نیست که به تو دل ببندم

مگه چندبار تورو دیدمت اخه سرجمع

ولی چیکار کنم که چشمات

مثل دوتا ستاره می‌درخشند

اگه دلتو از سنگ باشه

بازم تنگ میشه دلم هر شب واست

چشمات یه جورایی برق داره

اخه فرق داری تو با دنیا واسم

نگات همه چیو شرح میده

سلیقتو کل شهر دیده

دل همه داره آب میشه

داره باب میشه تم خندت بازم

دوست داشتن تو قشنگترین نقطه ی زندگیمه

آخه ما فرق داریم با این عشقای نصفه و نیمه

نیست واسم هیشکی در حد تو

به جون میخرم خودم دردتو

انگار دوبار به دنیا اومدم

یه بار قبل تو

یه بار بعد تو

دانلود ریمیکس اهنگ دویار مث شاهی که ملکشو میبینه دلم دو تیکه شد

مث شاهی که ملکشو

میبینه دلم دو تیکه شد

دست من نیست آخه ببینیدش

اون چشای بانمشکو

همه چی ردیفه همیشه بات

دوتا دیونه ی الکی شاد

همه چی همونه که تو میخای

فقط بگو کجا دلت میخاد

یهو بزنه شب شه

آسمون واسمون پررنگ شه

اصن همه چی خیلی قشنگ شه

چه شبی بشه وای

یهو بزنه بارون

یه جیپ قدیمی زیر پامون

بزنیم بریم سمت لواسون

چه شبی بشه وای

دوتا نگا دوتا دل زیر نور ماه کامل

یه چادر ازین کوچیکاش

خودم و خودت تو ساحل

پای آتیش بشینیم یه سفر کیش بچینیم

بعد شمال عزیزم خوبه جنوبو ببینیم

دانلود اهنگ مازندرانی ایمان فلاح شه یار دا نمونه سر الی مه شونه حلقه طلا نشونه خش هادم چال گونه

شه یار دا نمونه سر الی مه شونه

حلقه طلا نشونه خش هادم چال گونه

دود هاکنم من ته سر اسپند دونه دونه

چی بونه نظر هاکنی عاشق دیوونه

ارزو کمه ته دل خشی بوشه قرار بوشه

همیشه ته باغ سر سرخ گل انار بوشه

یادگاری اول اشنایی یادش بخیر

سر شو تا صباحی یار مه پلی یادش بخیر

آخرین دیدگاه‌ها
۲۰۰ دیدگاه و پاسخ آخر